Page 20 of 23

Re: An Beybel Sans in Kernowek (The Holy Bible in Cornish)

Posted: Sat Jun 04, 2011 8:26 am
by Anselm
Prag res eth Vyghal Vap Vynitha mar gosel y'n dydhyow ma?

Re: An Beybel Sans in Kernowek (The Holy Bible in Cornish)

Posted: Sat Jun 04, 2011 9:06 am
by pietercharles
Drefenn y vos ow pareusi kynsa dyllans an Bibel dien, martesen (gwel titel an neusenn ma).
Meur a ober vydh henna, dell yw apert, ha ny via termyn lowr rag dadhla gans pubonan.
gab (dell verrhahyn yn tekstow...).

Re: An Beybel Sans in Kernowek (The Holy Bible in Cornish)

Posted: Sat Jun 04, 2011 10:23 am
by Anselm
Dhe Dhyw re bo gras! Y kevyn ni kres a-dhya y hager ankortesi ha'y ref a-hys nebes termyn.

Re: An Beybel Sans in Kernowek (The Holy Bible in Cornish)

Posted: Sat Jun 04, 2011 11:42 am
by carrek
Ass os ta cons spitus.

Re: An Beybel Sans in Kernowek (The Holy Bible in Cornish)

Posted: Sat Jun 04, 2011 1:22 pm
by Kathlovenn
A nyns on ni oll nebes spitus omma treweythyow y'gan fordhow agan honan? Martesen y hallsen bos moy hel an eyl dh'y gila, mes martesen bos spitus yw an pyth may teu tus omma dh'y wul?

Dhe'm brys vy, diogel yw unn dra. Pan serr tus an eyl orth y gila, ny dheu kres dre keredh ha kuhudhans. Res yw bos klewys a bubonan y sorr, ha gans pubonan sorr y gila.

Re: An Beybel Sans in Kernowek (The Holy Bible in Cornish)

Posted: Sat Jun 04, 2011 1:54 pm
by Kathlovenn
Eus dhyn "kernewegva"? On ni kemmynieth yethek?

Re: An Beybel Sans in Kernowek (The Holy Bible in Cornish)

Posted: Sat Jun 04, 2011 2:17 pm
by carrek
Kemeneth eus en briansen y gila. Gen an FSS, th ero'nei oll owth obery war-barth. Mirowgh orth an wiasva ma, an breselyow scrifa-composter re hedhas. Bus na wrug onen po dew a dus receva an messach. Mon'jei ow pesya gen aga leshanowow flohel ha'ga spit heb res. An breselyow o gwary teg, en termyn eus passyes. Bus lebmyn, th hevel dr'ens gocky, coth, wharthus. Pres ew an dasserghyans dhe adhvejy.

Re: An Beybel Sans in Kernowek (The Holy Bible in Cornish)

Posted: Sat Jun 04, 2011 2:42 pm
by Kathlovenn
Pandra dhiworto y tyv an eginyow nowydh marnas an arr goth?

Re: An Beybel Sans in Kernowek (The Holy Bible in Cornish)

Posted: Sat Jun 04, 2011 6:54 pm
by pietercharles
carrek a skrifas:
An breselyow o gwary teg, en termyn eus passyes.
Nyns yw gwir! Nyns yw gwir mann!

Tus a grys bos henna an kas ny wodhons travyth a-dro dhe studh an dasserghyans ha prag yth eson le mayth eson.

Nyns ens bythkweth gwari teg, an breselyow. Ha res yw perthi kov a henna ha 2013 ow nesa may haller bos parys rag an pyth a allsa, po a wra, hwarvos.

Re: An Beybel Sans in Kernowek (The Holy Bible in Cornish)

Posted: Sun Jun 05, 2011 3:38 pm
by factotum
Ni oll a yll konvedhez, moy po le, an Kerneweg skrifyz omma --- ny vern an form, an keth yeth yw hi. Mez gans henna, yth yw Karrek a skrif an Kerneweg an moyha koynt ha kalez y redye. Yw honna synzyz dhe voz herwydh an SWF? A pe, mar hebleth yw an 'system soedhogel' ma na dal oy!

Abarth kemmynieth, sertan yma onan omma rag an yeth skrifyz, awoz yth ezon ni oll ow keskewsel (kesskrife??) warbath y'n yeth. Mez a pe den a vynne klywez an yeth kewsyz, hag yn freth? Dhe py le porran a allez y dhanvon?

Re: An Beybel Sans in Kernowek (The Holy Bible in Cornish)

Posted: Sun Jun 05, 2011 5:29 pm
by carrek
factotum wrote:Ni oll a yll konvedhes, moy po le, an Kernewek skrifys omma --- ny vern an form, an keth yeth yw hi. Mes gans henna, yth yw Carrek a skrif an Kernewek an moyha koynt ha kales y redya. Yw honna synsys dhe vos herwydh an SWF? A pe, mar hebleth yw an 'system soedhogel' ma na dal oy!

A-barth kemmynieth, sertan yma onan omma rag an yeth skrifys, awos yth eson ni oll ow keskewsel (kesskrifa??) war-barth y'n yeth. Mes a pe den a vynna klywes an yeth kewsys, hag yn freth? Dhe py le porran a alles y dhanvon?
Nag ew ow Hernowek "coynt" herwydh gramasek Kernowek Diwedhes ha herwydh furvow diwedhes an FSS. "Coynt" ew dha gonvedhes che a Gernowek en oll hy furvow. Mar na wre'ta convedhes Kernowek Diwedhes, radn vroas a Gernowek arnowyth HA hengovek, po na wre'ta convedhes an FSS, na dal dhis bos ow rei breus war scrifa tus erel.

Pe scrifa-composter ero'che owth usya poran? KK? Na... An FSS? Na... KS? Na... KD? Na... KN? Na... KU? Na... KUA? Na... Cales y redya? Eus gwelys genes dha scrifa che?

Re: An Beybel Sans in Kernowek (The Holy Bible in Cornish)

Posted: Sun Jun 05, 2011 10:09 pm
by factotum
Dell re beu leveryz genev lies gweyth, my a skirf KK++ hag yw ystynnyans arborvel a KK hag ynno an dhiberthva ynter _s_ ha _z_ diskwedhez gwella gylliv, keffryz an diffrans ynter _-e_ ha _-a_ heb poeslev dhe benn ger, kepar dell yw skrifyz yn tekstow koth. Ha ny wrav vy keschanjye _-g_, _-b_ dhe _-k_, _-p_, (ytho "sowsneg", "gorthyb"), ha martesen traweythyow neb ger unig omma po ena yw chanjyyz awoz my a gryz dre reson dell yw KK kamm yn kas unig-na (kyn nag ov vy sur pub tro). Hag awoz nag ov vy perfydh, hag awoz na wren vy chekkye pub ger porran pub termyn-oll, keppar ha tuz erell, my a yll kammskrife. *MEZ* oll warbarth nynz yw an diffransow marnaz afinyans dhe KK, es dhe voz konvedhez (po skonyyz mar mynnydh), ha nynz ynz i gwryz dre sianz, mez avel toul, tamm moy lymm, rag konvedhez an yeth hengoveg. My re dhadhlas an maters-ma lies tro seulabryz dres an blydhynyow dell wodhas.

Ha my re studhyas Kerneweg Diwedhez ynwedh, hag an pyth skrivyz genes nynz yw henna. Dell hevel dhymm, ty a skrif kemmyskyans a Gerneweg Kres ha KD heb system-vyth. Ty a skrif "ew, en" yn le "yw, yn" ryb taklow kepar ha "che" hag yw pur dhiwedhez, mez yn kettermyn ty a dhiskwe avel ensampel an diffrans ynter _e_ hag _a_ yn tylleryow mayth o kellyz moy ez kansblydhen kyns termyn KD. An pyth a skrifydh yw "Muddle Cornish" na moy ha na le. Ha fatell a allse henna boz dhe les?

Re: An Beybel Sans in Kernowek (The Holy Bible in Cornish)

Posted: Sun Jun 05, 2011 10:54 pm
by carrek
factotum wrote:Dell re beu leverys genev lies gweyth, my a skrif KK++ hag yw ystynnyans arborvel a KK hag ynno an dhiberthva ynter _s_ ha _z_ diskwedhes gwella gylliv, keffrys an dyffrans ynter _-e_ ha _-a_ heb poeslev dhe benn ger, kepar dell yw skrifys yn tekstow koth. Ha ny wrav vy keschanjya _-g_, _-b_ dhe _-k_, _-p_, (ytho "sowsnek", "gorthyp"), ha martesen traweythyow neb ger unnik omma po ena yw chanjyys awos my a grys dre reson dell yw KK kamm yn kas unnik-na (kyn nag ov vy sur pub tro). Hag awos nag ov vy perfydh, hag awos na wren vy chekkya pub ger poran pub termyn oll, kepar ha tus erel, my a yll kammskrifa. *MES* oll war-barth nyns yw an dyffransow marnas afinyans dhe KK, es dhe vos konvedhes (po skonyys mar mynnydh), ha nyns yns i gwrys dre sians, mes avel toul, tamm moy lymm, rag konvedhes an yeth hengovek. My re dhadhlas an maters ma lies tro seulabrys dres an blydhynyow dell wodhas.

Ha my re studhyas Kernewek Diwedhes ynwedh, hag an pyth skrivys genes nyns yw henna. Dell hevel dhymm, ty a skrif kemmyskyans a Gernewek Kres ha KD heb system-vyth. Ty a skrif "ew, en" yn le "yw, yn" ryb taklow kepar ha "che" hag yw pur dhiwedhes, mes yn kettermyn ty a dhiskwe avel ensampel an dyffrans ynter _e_ hag _a_ yn tylleryow mayth o kellys moy es kansblydhen kyns termyn KD. An pyth a skrifydh yw "Muddle Cornish" na moy ha na le. Ha fatell a allsa henna bos dhe les?
Nag ew KK++! Che a wrug y wul dha honan! Piw aral eus orth y usya? Piw eus ow tyllo daffar etto? Piw eus ow scrifa neppeth etto, saw che? Nagonan! A vedh dha scrifa-composter dha honan degemerys gen an Kesva? Na vedh........ Gen an Kescowethyans? Na vedh..........

Ha del veu leverys gena've HA gen tus erel lies gweyth, furvow diwedhes an FSS ew SAVONEGYS. 'e' hag 'a' ew schwa en KD. Aga scrifa e'n keth maner avel KC ew heweres rag cowsoryon KC, na res moy a dhyffranjow heb res.

Ero'che ow convedhes an dyffrans ynter scrifa-composter, leveryans ha gramasek? Nag ero'che, del debav...

Ha che a lavar dr'es ta owth usya Kernowek Cres, p'eur en Kernowek Cres y feu kevys 'z' a'n par na? Po 'hw'? Peth ew an dyffrans ynter an peth a wruss ta leverel dhebm a-dro dhe furvow diwedhes an FSS, ha savonegyans KK?

Savonegys kyn fo an FSS, nei a ell usya whath gramasek ha leveryans KD.

Ha nag ellam crejy dr'eus KD studhyes genes, na wos che a-dro dhe ramasek sempel ha kebmyn pecar'a "ma [radngemeryans passyes] gen...".

Re: An Beybel Sans in Kernowek (The Holy Bible in Cornish)

Posted: Mon Jun 06, 2011 9:45 am
by pietercharles
factotum a skrifas:
*MEZ* oll warbarth nynz yw an diffransow marnaz afinyans dhe KK...
Ple klewis vy neppyth a'n par na kyns...?

A! Poran an pyth a leveri Nicholas Williams a-dro dhe KU ha KUA.
Ha poran an pyth a lever Evertype a-dro dhe KS ha'n FSS.

Ha heb dhout yma nebonan y'n bys bras ow tismygi y'n eur ma neb FSS++, po neb FSS--.

Heweres. Pur heweres. A nyns yw?


@carrek
Pur dha yw dha Gernewek. An brassa kudynn yw ty dhe wul geryow anaswonnys dhiworth gerlyver heb rann Kernewek-Sowsnek ha rakhenna denvyth ny gonvedh treweythyow an pyth a skrifydh. Marnas NW martesen.

Re: An Beybel Sans in Kernowek (The Holy Bible in Cornish)

Posted: Mon Jun 06, 2011 4:30 pm
by Anselm
Geryow hwek ha kortes, yn-tihevelyp orth an pyth re wodhevsyn ni kyns. Soweth! yma hwath y'gan mysk onan po diw a'n hwann war an lost a vydh o teglena an ki. Y'ngwella prys, ny yll tra vyth agan konstrinya dhe wul vri vyth a'ga hagaer ankortesi.

A'w farth evy, mars eus geryow yw Kernewek da, yn-sur y fynnav aga devnydhya ny vern pandra a vo aga mammenn.